Képviselő Testület|        Név         |    Beosztás    |             Lakcím               |
|   Gyerkó Gábor     |  Polgármester  | 8913 Egervár, Ady utca 28.       |
|   Kálmán István    | Alpolgármester | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 11.|
|    Déri László     |   képviselő    | 8913 Egervár, Nádasdy u. 16.     |
|   Fücsök Imre      |   képviselő    | 8913 Egervár, Szabadság u. 12.   |
|   Gángó Károly     |   képviselő    | 8913 Egervár, Ady u. 40.         |
|   Korbuly Kálmán   |   képviselő    | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 81.|
| Szermjágin Marianna|   képviselő    | 8913 Egervár, József A. u. 5.    |


A képviselőtestület állandó bizottságai tagjainak neve, és címe:


Szociális Kulturális és Sport Bizottság:


|        Név          |               |    Beosztás      |              Lakcím              |
|     Fücsök Imre     |   képviselő   | bizottság elnöke | 8913 Egervár, Szabadság u. 12.   |
|    Kálmán István    |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 11.|
|   Korbuly Kálmán    |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 81.|
| Szermjágin Marianna |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, József A. u. 5.    |
|   Balázs Henriett   | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Szabadság utca 10. |
| Peresztegi Jánosné  | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi u. 8.    |
|Vassné Várkövi Klára | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Dénesfai út 39.    |

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:


|        Név          |               |    Beosztás      |              Lakcím              |
|    Déri László      |   képviselő   | bizottság elnöke | 8913 Egervár, Nádasdy u. 16.     |
|   Gángó Károly      |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Ady u. 40.         |
|   Korbuly Kálmán    |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 81.|
|   Szabó Zoltán      | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 54.|
|    Török János      | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Temető utca 10.    |


Önkormányzati társulásba delegált személyek neve, címe:


|           Társulás            |   Delegált   |  Beosztása   |           Lakcím            |
|             neve              | személy neve |              |                             |
| Észak-Nyugat Zalai Kistérségi |              |              |                             |
|      Területfejlesztési       | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
|   Önkormányzatok társulása    |              |              |                             |
|    Önkormányzati Társulás     |              |              |                             |
|   Zalaegerszeg és környéke    |              |              |                             |
|      csatornahálózat és       | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
|    szennyvíztisztítótelep     |              |              |                             |
|         fejlesztésére         |              |              |                             |
|    Önkormányzati Társulás     |              |              |                             |
| Nyugat-Balaton és Zala folyó  |              |              |                             |
| medence nagytérség települési | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
| szilárd hulladékai kezelésének|              |              |                             |
|     korszerű megoldására      |              |              |                             |
|    Zalaegerszeg és Térsége    | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
| Többcélú Kistérségi Társulás  |              |              |                             |
|       Tófeji Szociális        | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
| Intézményfenntartó Társulás   |              |              |                             |


▲ vissza a lap tetejére ▲

Copyright © Egervár --- Minden jog fenntartva.