Közérdekű információk


F E L H Í V Á S

Tisztelt Állampolgárok !

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a település hatályos rendezési terve módosításával a KONFER PLAN Mérnöki Bt. (8945. Bak, Rákóczi F. u. 4.) Fercsák Ágnes településmérnököt bízta meg.

A tervező által elkészített előzetes véleményezési eljárás dokumentációja a a település www.egervar.hu honlapján digitális formában, Egervár Község önkormányzata 8913. Egervár, Vár utca 2 szám alatt a faliújságon kinyomtatott formában megtalálható.

Amennyiben településünk lakossága, szervezetei, vállalkozásai a rendezési tervmódosítással kapcsolatosan véleményét, javaslatait, álláspontját Egervár Község Önkormányzata (8913. Egervár, Vár utca 2.) címére 15 napon belül írásba foglaltan eljuttatja, úgy a Településtervező javaslata alapján Önkormányzatunk a beérkezett véleményekre figyelemmel alakítja ki továbbiakban a rendezési terv módosításával kapcsolatos álláspontját. Amennyiben észrevételt az előterjesztéssel kapcsolatosan nem tesznek, úgy a hallgatást támogató beleegyezésnek tekintjük.

Véleményüket, együttműködésüket előre is megköszönjük.

Mellékletek:

- Településrendezési terv módosítása

- Településszerkezeti terv, 1. sz. terület

- Településszerkezeti terv, 2. sz. terület

- Településszerkezeti terv, 3-6.sz terület

- Szabályozási terv, 3-6 sz. terület


Egervár, 2012. január 27.

Tisztelettel:

Szijártó József
polgármester
Nemsokára elkészül

Hamarosan befejeződnek a munkálatok a település déli végén az új utca kialakításánál.
Az így elkészült 18 telekre már várja az önkormányzat a vevőket.
Jelentkezni Szijártó József polgármester Úrnál lehet a polgármesteri hivatalban, vagy a 06-30/957-15-54-es telefonszámon.Az internetes szavazás lezárult.
A leadott 354 szavazat közel 2/3-a Solymossy László nevét látná utcanévként szívesen.


▲ vissza a lap tetejére ▲

Copyright © Egervár --- Minden jog fenntartva.