Közérdekű adatok1. Szervezeti személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

- Elérhetőségi adatok
- Szervezeti struktúra
- A szerv vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.7 Költségvetési szervek


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


- A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre.
- A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
- Közszolgáltatások
- A szerv nyilvántartásai
- Nyilvános kiadványok
- Döntéshozatal, ülések
- A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
- Pályázatok
- Hirdetmények
- Közérdekű adatok igénylése
- Közzétételi listák


3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése

- Vizsgálatok, ellenőrzések listája
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
- Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
- A működés eredményessége, teljesítmény
- Működési statisztika


3.2 Költségvetések, beszámolók

- Éves költségvetések
- Számviteli beszámolók
- Költségvetés végrehajtása


3.3 Működés

- Foglalkoztatottak
- Támogatások
- Szerződések
- Koncessziók
- Egyéb kifizetések
- Európai Unió által támogatott fejlesztések
- Közbeszerzések
1. SZERVEZETI SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK:

Elérhetőségi adatok:

Név: Egervár Község Önkormányzata
Székhely: 8913 Egervár, Vár u. 2.
Postai Cím:8913 Egervár, Vár u. 2.
Telefon: +36-92/564-013
Fax: +36-92/564-014
E-mail:
polgarmester@egervar.hu
Web: www.egervar.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Ügyfélfogadás helye:
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
Címe: 8913 Egervár, Vár u. 2.
Telefon/fax: 92/564-013, 92/564-014

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig

* * *

Szervezeti struktúra:


Az önkormányzati feladatokat ellátó hivatal belső szervezeti egységekre nem tagozódik.


» A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata

* * *

A szerv vezetői:

Polgármester: Gyerkó Gábor
Cím: 8913. Egervár, Vár u. 2.
Telefonszám: 92/564-013, +36 30/335-47-40
e-mail cím:
polgarmester@egervar.hu

Körjegyző: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
Cím: 8913 Egervár, Vár u. 2.
Telefonszám: 92/564-013, +36 30/266-12-70
e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

A képviselő testület tagjainak neve, elérhetősége:


Név

E-mail cím

Telefonszám

Gyerkó Gábor polgármester

polgarmester@egervar.hu

+36 30 / 335 47 40

Kálmán István alpolgármester

pityuba54@gmail.com

+36 30 / 855 81 60

Déri László

darilaci60@gmail.com

+36 30 / 429 24 59

Fücsök Imre

fucsokimre@gmail.com

+36 30 / 348 43 50

Gángó Károly

rutin67@gmail.com

+36 30 / 979 41 01

Korbuly Kálmán

korbulykalman@gmail.com

+36 30 / 474 87 57

Szermjagin Marianna

szemarianna@citromail.hu

+36 30 / 507 48 28

* * *

1.2. Felügyelt költségvetési szervek:

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv nincs.

* * *

1.3. Gazdálkodó szervezetek:

A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

Az önkormányzat többségi tulajdonban álló, illetve közvetlen irányítása alatt álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

* * *

1.4. Közalapítványok:

A szerv által alapított közalapítványok:

Az önkormányzat közalapítványt nem alapított.

* * *

 

1.5. Lapok:

A szerv által alapított lapok neve:

Az önkormányzat lapot nem alapított.

* * *

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:


A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének,
ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai:

Név: Zala Megyei Kormányhivatal
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Telefon: +36 92/597-200
Fax: +36 92/597-278
E-mail:
hivatal@zala.b-m.hu
Honlap: www.zalakozig.hu

* * *

1.7. Költségvetési szervek:

Név:

Egervári Óvoda

Székhely:

Egervár, József A. u. 13.

Postacím:

8913. Egervár, József A. u. 13.

Telefonszám:

+36 92/364-019

e-mail cím:

elaiov@vipmail.hu

Intézményvezető:

Bangó Zoltánné

Név:

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely:

Egervár, Vár u. 2.

Postacím:

8913. Egervár, Vár u. 2.

Telefonszám:

+36 92/564-013

Faxszám:

+36 92/564-014

e-mail cím:

kozoshivatal@egervar.hu

Intézményvezető:

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

* * *
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

- A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre


A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

 

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

2011. évi CVII. törvény

a közbeszerzésekről

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

a közbeszerzésekről

Egervár Község önkormányzati

Képviselő-testületének 4/2003.(V.1.) számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének (hatályos) rendeletei:

» A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2017.(XI.16.) számú rendelet

» A helyi építési szabályzat megállapításáról

» A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 14/2012.(XI.30.) számú rendelet
      (Egységes szerkezetben 5/2015.(VI.8.)

  1. sz. melléklet      2. sz. melléklet      3. sz. melléklet      4. sz. melléklet

» A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiről
    szóló rendelet

» Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
    a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

» A helyi iparűzési adóról szóló 5/2011. (IV.10.) számú rendelet

» Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.10.) számú rendelet

» Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 6/2014.(VI.10.) számú önkormányzati rendelet

» Talajterhelési díjról szóló 11/2004. (VII.01.) számú rendelet

» A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
    szóló 10/2002. (XI.01.) számú rendelet

» Vagyonrendelet 11/2003.(X.20.) számú rendelet

» Állattartás helyi szabályairól szóló 13/2012. (X.31.) számú rendelet

» Üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2008. (XI.01.) számú rendelet

» Lakáscélú támogatások helyi szabályairól szóló 4/2000. (III.20.) számú rendelet

» Temetőkről és temetkezésről szóló 16/2000. XI.1.) számú önkormányzati rendelet

» Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 14/2000. (IX.15.) számú rendelet

» Középületek fellobogózásáról szóló 15/2000. (X.01.) számú rendelet

» Közművelődésről szóló 8/1999. (XI.01.) számú rendelet

» Rendezési terv jóváhagyásáról szóló 15/2004.(XII.01.) számú rendelete

» Díszpolgári cím valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 3/1999. (III.15.) számú rendelet

» Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 18/2000.(XI.01.) számú rendelet

» A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 19/2000. (XII.28.) számú rendelet

» A Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló 9/2016.(IX.12.) számú rendelete

» A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2011.(VI.20.) számú rendelet

» Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
    szóló 10/2012.(VI.1.) számú rendelet

» Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 8/2017.(IV.28.) számú rendelet

» A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
     szabályairól szóló 11/2013.(V.6.) számú rendelet

» Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(VII.04.) számú rendelet

» Idegenforgalmi adóról szóló 13/2016.(XI.28.) számú rendelet

» Helyi népszavazásról szóló 3/2017.(III.10.) számú rendelet

» Partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017.(IV.28.) számú rendelet

» A településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.18.) számú rendelet


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hatályon kívül helyezett rendeletek:

» Egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2011. (V.5.) számú rendelet

» Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2003. (VI.01.) számú rendelet

» Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2007. (III.01.) számú rendelet

» A Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól valamint szociális és kegyeleti támogatásairól
    szóló 12/2001.(X.31.) számú rendelete

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2015.(XI.16.) számú rendelet

» Hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
    létesítése engedélyezésének szabályairól szóló 2/2017.(III.10,) számú rendelet

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 14/2016.(XII.02.) számú rendelet

» A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 14/2012.(XI.30.) számú rendelet
      (Egységes szerkezetben 8/2014.(VII.8.))

  a) melléklet
  a) és 3. sz. melléklet egységes szerkezetben (2)
  a) és 3. sz. melléklet egységes szerkezetben (3)
  b) melléklet      c) 1. sz. melléklet      d) 2. sz. melléklet      e) 3. sz. melléklet

 


Költségvetések


Zárszámadások

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

- Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkéntes feladatvállalás útján
   nyújtott ellátások biztosítása,
- Lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a lakáshoz jutás támogatása,
- Külön önkormányzati határozat alapján a felsőoktatásban tanulók támogatása,
- Külön önkormányzati rendelet és határozat alapján intézmények,
   egyesületek, alapítványok civil szervezetek stb. támogatása,
- Külön önkormányzati határozat alapján újszülöttek támogatása,
- Külön önkormányzati rendelet és határozat alapján kitüntető címek adományozása,
- Külön önkormányzati rendelet alapján gondoskodás a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről,
- Külön önkormányzati rendelet alapján gondoskodás az épített környezet helyi védelméről,
- A településfejlesztés keretében önkormányzati határozatokban és a mindenkori
   költségvetési rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati beruházások megvalósítása.
- Önkormányzati határozat alapján Nádasdy-Széchenyi Várkastély vagyonkezelése.

* * *

- A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező,
hatáskör gyakorlásának átruházás esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, illetékességi területe


FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:A közszolgáltatások tartalma, igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj, és az abból adott kedvezmény mértéke:* * *

- A szerv nyilvántartásai


A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke:


FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Nyilvános kiadványok


FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Döntéshozatal, ülések


Egervár Község Önkormányzat üléseinek jegyzőkönyvei:

2018.év

Nyilvános ülés jegyzőkönyve - Közmeghallgatás                                    - 2018.05.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                                                                  - 2018.04.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                                                                  - 2018.03.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                                                                  - 2018.01.25.

 


Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
Szociális, Kulturális és Sport Bizottsági ülések jegyzőkönyvei:


Egervár, Lakhegy Községek együttes üléseinek jegyzőkönyvei:

Nyilvános ülés jegyzőkönyve            - 2013.02.06.


Csatár, Egervár, Lakhegy Községek együttes üléseinek jegyzőkönyvei:


Egervár, Gősfa, Lakhegy, Vasboldogasszony Községek együttes üléseinek jegyzőkönyvei:Egervár, Gősfa, Kispáli, Vasboldogasszony Községek együttes üléseinek jegyzőkönyvei:

Nyilvános ülés jegyzőkönyve            - 2013.01.28.Alibánfa, Egervár, Gősfa, Kispáli, Lakhegy, Nagypáli, Vasboldogasszony, Zalaszentiván és Zalaszentlőrinc
Községek együttes üléseinek jegyzőkönyvei:


* * *


- A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

          Egervár Község Önkormányzatának 2018. évi munkaterve

              Egervár Község Önkormányzatának 2017. évi munkaterve

              Egervár Község Önkormányzatának 2016. évi munkaterve

              Egervár Község Önkormányzatának 2015. évi munkaterve
             
Egervár Község Önkormányzatának 2014. évi munkaterve
             
Egervár Község Önkormányzatának 2013. évi munkaterve
             
Egervár Község Önkormányzatának 2012. évi munkaterve
             
Egervár Község Önkormányzatának 2011. évi munkaterve, rendezvényterve
             
Egervár Község Önkormányzatának 2010. évi munkaterve


              Egervár Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évekre
              Egervár Község Önkormányzatának 2011. évi gazdasági programja 2010-2014. évekre


             Egervár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

- 1. sz. melléklet
- 2. sz. melléklet


Egervár Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója

- 1. sz. melléklet
- 2. sz. melléklet


Egervár Község Önkormányzatának 2011. évi gazdasági programja 2010-2014. évekre

- 1. sz. melléklet
- 2. sz. melléklet


Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

* * *


- Pályázatok


A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása


- „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
- „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

* * *

- Közérdekű adatok igényléseFELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Közzétételi listákFELTÖLTÉS ALATT...

* * *
3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése

- Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az ellenőrzés tárgya (címe)

Megjegyzés

Vagyongazdálkodás szabályossági vizsgálata

Belső ellenőrzés 2009. év

Egervár-Gősfa-Lakhegy-Vasboldogasszony Községek
Körjegyzőségén Európai Parlamenti választások lebonyolításához
felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2009. év

Egervári László Általános Iskolában az intézmény szabályszerűségi ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2009. év

Házipénztár vizsgálata

Belső ellenőrzés 2010. év

Egervár-Gősfa-Lakhegy-Vasboldogasszony Községek
Körjegyzőségén Országgyűlési képviselő választások
lebonyolításához felhasznált pénzeszközök ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2010. év

Egervári László Általános Iskola intézményében az élelmezés ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2010. év

Szociális juttatások vizsgálata

Belső ellenőrzés 2011. év

Egervár-Gősfa-Lakhegy-Vasboldogasszony Körjegyzőségénél
a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2011. év

Házipénztár szabályossági ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2012. év

Egervári László Általános Iskola intézményében
az önkormányzatok irányába történő elszámolások ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2012. év

A belső kontrollok működésének vizsgálata
(információs és kommunikációs rendszer kialakítása)

Belső ellenőrzés 2013. év

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollok
működésének vizsgálata (monitoring rendszer)

Belső ellenőrzés 2013. év

* * *

- Az állami számvevőszék ellenőrzései


Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai:

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Egyéb ellenőrzések, vizsgálatokA szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai


FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- A működés eredményessége, teljesítményA közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk


FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Működési statisztikaA közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

3.2 Költségvetések, beszámolók

- Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései

- Mellékletek

6/2013.(IV.29.) számú rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek

- Mellékletek12/2012.(IX.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek4/2013.(IV.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról- Mellékletek10/2011.(XI.1.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek


7/2012.(IV.10.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek


- Mellékletek


7/2010.(V.5.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek


8/2010.(V.20.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek


3/2011.(IV.10.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek


- Mellékletek


16/2009.(XII.15.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek


3/2010.(IV.01.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról

- Mellékletek


* * *

- Számviteli beszámolókA közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Költségvetés végrehajtása


A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói


- Mellékletek  • Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója

- Előterjesztés
- Mellékletek- Mellékletek


Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója


Előterjesztés az Önkormányzat 2011. III. negyedévi beszámolójához

- Mellékletek


- Mellékletek


Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója


- Előterjesztés az Önkormányzat 2010. III. negyedévi beszámolójához
- Mellékletek


- Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez
- Mellékletek


- Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez
- Mellékletek


Egervár Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója


- Mellékletek


* * *

3.3 Működés

- Foglalkoztatottak

Egervár Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma összesen: 31 fő.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi teljesített létszám előirányzata
   ( Fő )
  Közös Önkormányzati Hivatal Egervári Óvoda Önkormányzat  Létszám előirányzat összesen:
Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó 9       1   10 0
Óvoda pedagógus      5 1     5 1
Egyéb szakalkalmazott      2 1 1   3 1
Fizikai dolgozó         2 1 2 1
Közfoglalkoztatottak          8   8 0
Változás              0 0
Összesen:  9 0 7 2 12 1 28 3

 

 

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, célja, összege és a program megvalósítási helye.* * *

- Szerződések


Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama.


* * *

- Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai,
az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Egyéb kifizetések


A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.


Egyéb kifizetés nem történt.

* * *

- Európai Unió által támogatott fejlesztések


Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


* * *

- Közbeszerzések


Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről


FELTÖLTÉS ALATT...

* * *▲ vissza ▲

Copyright © Egervár --- Minden jog fenntartva.