Letölthető dokumentumok:


Szociális ellátás:

- Jövedelemnyilatkozat

- Kérelem gyógyszertámogatás megállapítására

- Igazolás a biztosított 6 havi időtartamban szedett receptköteles gyógyszerköltségekről

- Kérelem lakhatási támogatás megállapítására

- Kérelem ápolási támogatás megállapítására

- Igazolás és Szakvélemény ápolási támogatás megállapításához

- Nyilatkozat ápolási támogatás megállapításához

- Kérelem települési támogatás temetési segély formájában történő megállapítására

- Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

- Kérelem rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítására

- Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására

- Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)

- Kérelem lakáscélú támogatás iránti


Anyakönyvi nyomtatványok:

- Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

- Jegyzőkönyv házassági névviselési forma módosítására

- Házasság hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelem és nyilatkozatok a feltételek meglétéről


Adóügyek:

- Tájékoztató az Egervár község önkormányzata által kezelt adók bankszámlaszámairól

- Kérelem- adóigazolás kiadása tárgyában

- Kérelem- túlfizetés visszautalása/átvezetése iránt

Helyi iparűzési adó:

- 2017. évi Bevallás-a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén                         Elektronikusan: http://nav.gov.hu/data/cms431167/NAV_17hipa.jnlp

- 2016. évi Bevallás-a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén                     Elektronikusan: http://nav.gov.hu/data/cms431164/NAV_16hipa.jnlp

- 2015. évi Bevallás-a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

-
2014. évi Bevallás-a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

-
2013. évi Bevallás- a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén-

                         - Helyi iparűzési adó bejelentkezés és változásbejelentés

                         - Bevallás – a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

                         - Bevallás- a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

                         - De minimis - Nyilatkozat


Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról:

- Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról

- Kérelem adófelfüggesztésre /lakás utáni építményadóban, magánszemélyek kommunális adójában/

- Megállapodás /adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról/

Idegenforgalmi adó:

                        - Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentesség jogcíméről

                        - Az idegenforgalmi adó nyilvántartása

                        - Bevallás idegenforgalmi adóról

Talajterhelési díj:

- Bevallás Egervár Község helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

Termőföld bérbeadása:

- Bérbeadó magánszemély bevallása

- Kifizető bevallása

Magánfőzés után fizetendő jövedéki adó:

- Bevallás magánfőzésről

- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

- Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről


Vételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztéséhez:

- Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

- 2/A. számú Pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

- Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

- Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

- 1. számú Pótlap tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

- 2/B. számú Pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

- Meghatalmazás

- NYILATKOZAT haszonbérlet esetén

- Közzétételi kérelmet benyújtó tulajdonostárs személyéről döntéshozatal


Kereskedelmi ügyek:

- Adatváltozás bejelentése
- Kereskedelmi tevékenység bejelentése
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység:

                          - Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról

Telepengedélyezés:

- Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

- Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez

 

Birtokvédelem:

- Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

- ELEKTRONIKUS Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben


Egyéb nyomtatványok:

- Ebösszeíró adatlap

- Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez (Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez benyújtandó)

- Kérelem közterület(ek) használatához

- Javaslat a települési értéktárba történő felvételhez

- KÉRELEM a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átiratásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához

- Kérelem vadkárbecslési eljárás lefolytatására

▲ vissza ▲

Copyright © Egervár --- Minden jog fenntartva.