Képviselő Testület

Név Név Lakcím               
 Gyerkó Gábor  Polgármester 8913 Egervár, Ady utca 28. 
Kálmán István  Alpolgármester  8913 Egervár, Széchenyi F. út 11.
 Déri László  képviselő  8913 Egervár, Nádasdy u. 16.  
Fücsök Imre  képviselő  8913 Egervár, Szabadság u. 12. 
Gángó Károly    képviselő   8913 Egervár, Ady u. 40. 
 Korbuly Kálmán     képviselő   8913 Egervár, Széchenyi F. út 81
Szermjágin Marianna  képviselő     8913 Egervár, József A. u. 5.

 

 

A képviselőtestület állandó bizottságai tagjainak neve, és címe:

 

Szociális Kulturális és Sport Bizottság:

 

|        Név          |               |    Beosztás      |              Lakcím              |
|     Fücsök Imre     |   képviselő   | bizottság elnöke | 8913 Egervár, Szabadság u. 12.   |
|    Kálmán István    |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 11.|
|   Korbuly Kálmán    |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 81.|
| Szermjágin Marianna |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, József A. u. 5.    |
|   Balázs Henriett   | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Szabadság utca 10. |
| Peresztegi Jánosné  | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi u. 8.    |
|Vassné Várkövi Klára | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Dénesfai út 39.    |
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

 

|        Név          |               |    Beosztás      |              Lakcím              |
|    Déri László      |   képviselő   | bizottság elnöke | 8913 Egervár, Nádasdy u. 16.     |
|   Gángó Károly      |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Ady u. 40.         |
|   Korbuly Kálmán    |   képviselő   | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 81.|
|   Szabó Zoltán      | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Széchenyi F. út 54.|
|    Török János      | nem képviselő | bizottsági tag   | 8913 Egervár, Temető utca 10.    |

 

Önkormányzati társulásba delegált személyek neve, címe:

 

|           Társulás            |   Delegált   |  Beosztása   |           Lakcím            |
|             neve              | személy neve |              |                             |
| Észak-Nyugat Zalai Kistérségi |              |              |                             |
|      Területfejlesztési       | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
|   Önkormányzatok társulása    |              |              |                             |
|    Önkormányzati Társulás     |              |              |                             |
|   Zalaegerszeg és környéke    |              |              |                             |
|      csatornahálózat és       | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
|    szennyvíztisztítótelep     |              |              |                             |
|         fejlesztésére         |              |              |                             |
|    Önkormányzati Társulás     |              |              |                             |
| Nyugat-Balaton és Zala folyó  |              |              |                             |
| medence nagytérség települési | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
| szilárd hulladékai kezelésének|              |              |                             |
|     korszerű megoldására      |              |              |                             |
|    Zalaegerszeg és Térsége    | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
| Többcélú Kistérségi Társulás  |              |              |                             |
|       Tófeji Szociális        | Gyerkó Gábor | polgármester |  8913 Egervár, Ady utca 28. |
| Intézményfenntartó Társulás   |              |              |                             |