Civil szervezetek

A településen működő legfontosabb Egyesületek, Alapítványok:

 

Egervári Polgárőr Egyesület

Elnök  : Vass József
     8913 Egervár, Dénesfai u. 39. Tel: +36 30/362-84-90

Bankszámlaszám: 11992309-06390213-10000001
Adószám : 18965739-1-20

Az egyesület 2002.09.24.-én alakult azzal a céllal, hogy megelőző tevékenységet folytasson a bűnelkövetőkkel szemben. A későbbiekben egyesületünk közhasznú egyesületté vált, megkaphatja az adók 1 %-át felajánlásként. Jelenleg 40 fő tagsággal rendelkezünk, akik között a 18 évestől a nyugdíjasokig minden korosztály képviselteti magát. Fő feladatunk ma is a megelőző járőr-tevékenység, rendszeresen ellenőrizzük településünket. Fokozottan figyelünk a rendezvények biztosítására, szorosan együttműködve az önkormányzattal, melynek egyik legfontosabb civil partnere is vagyunk. Ezen kívül kiemelten kezeljük a rendőrséggel való együttműködésünket, hiszen rendszeresen járőrözünk velük, és többször veszünk részt a közlekedési akcióikban is. Kiegészítjük, segítjük a munkájukat. Napi szintű, jó kapcsolatunk van a környező települések polgárőr egyesületeivel, velük szintén közösen lépünk fel a bűnmegelő zés érdekében. Munkánkat segíti a lakosság is, hiszen sok információt kapunk az idegenek mozgásával kapcsolatban, mely bejelentésekre azonnal intézkedünk, járőrt küldünk. Az elmúlt években elfogtunk kőrözött bűnözőt, és több alkalommal is meghiúsítottunk betörést. Munkánknak köszönhetően településünk biztonságossá vált, a bűncselekmények száma lényegesen lecsökkent.


Helytörténeti és Községszépítő Egyesület

Vezetője : Gyerkó Gábor
     8913 Egervár, Egervár Ady u. 28.
Tiszteletbeli elnök : Kálmán István
     8913 Egervár, József A. u. 11.

A község múltjának mind teljesebb feltárása, megismerése és megismertetése érdekében 1984-ben 10 fővel megalakult az egyesület elődjének tekintett Helytörténeti Kör. Egervár első írásos említésének 700. évfordulóján szervezett sikeres ünnepség hatására a létszámában megduplázódott Helytörténeti Kör 1988. december 10-én Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület néven bejegyzett társadalmi szervezetté alakult. Az egyesület célja, hogy segítse a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, ápolja a lakóhely hagyományait, gyűjtse, védje és megismertesse történeti értékeit, erősítse a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetét, demokratikus hagyományokra építve szervezze közösségi tevékenységét. Az egyesület által végzett munkák, a teljesség igénye nélkül: - a Nádasdy-Choron címer hiteles másolatának elkészíttetése - Egervár címerének, zászlajának, pecsétjének tervei - Március 15. községi ünnepély, egyesület ünnepi közgyűlése - Az önkormányzattól kapott régi iskolaépületben klub és kiállító helyiség kialakítása - Solymosy Emléknap -községi ünnep - Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetének elkészítése - Kőkeresztek felújítása - Helyi kábeltelevízió, stúdió létesítése, üzemeltetése - Egyesületi Dalárda, majd a Zenebarátok Kórusának megalakítása - Az egyesületi klub teljes felújítása /pályázati és önkormányzati támogatásból - Útbaigazító tábla elhelyezése a központi buszvárónál - A postánál található tűzoltókocsi felújítása - A régi katonakereszt visszaállítása a hegyi kápolna felé vezető úton - A helytörténeti kiállítás felújítása pályázati forrásból Az egyesület, a községi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában az önkormányzat legfontosabb segítője, partnere. Szoros kapcsolatot épített ki a község, és a környező települések társadalmi szervezeteivel, hivatalokkal, alapítványokkal. Jövőbeni legfont


Együtt Egervárért Egyesület

Vezetője : Vincze Jenőné
     8913 Egervár, Vár u. 9.


Római katolikus egyházközség

Plébános : Kiss Gábor (Telefonszám: +3630/ 569 1061)
                 8913 Egervár, Széchenyi u. 1.

 


Egervári Torna Egylet

Vezetője : Gángó Károly 
Adószám  : 19957405-1-20
Számlaszám : 11749008-20123268


A településen működő legfontosabb alapítványok:

Az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány

Alapító  : Egervári László Általános Iskola (8913 Egervár, József A. u. 3.)
Alapítás időpontja : 1996. december 23.
Az alapítvány neve  : Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány
Az alapítvány székhelye : Egervári László Általános Iskola (8913 Egervár, József A. u. 3.)
Adószám  : 18957017-1-20
Számlaszám 75500234-10010677

Az alapítvány célja:
Az Egervári László Általános Iskolában tanuló gyermekek idegen nyelv oktatási, számítástechnikai képzési és sportolási lehetőségeinek bővítése, a tehetséges gyermekek képességei további kibontakoztatásának elősegítése, valamint a kirándulások és nyári táborozás költségeihez való hozzájárulás. Az iskola szervezetén belül működő óvodába járó gyermekek képességeinek fejlesztése, felszerelések és játékok beszerzése.


Egervári Estékért Alapítvány   

Az alapítvány célja, hogy támogassa, saját eszközeivel is elősegítse az Egervári Esték művészeti, kulturális és közösségi rendezvényeinek újraélesztését, rendszeres megrendezését és hozzájáruljon Egervár és a térség kulturális és történelmi hagyományainak ápolásához, épített és természeti értékeinek megőrzéséhez.
Számlaszáma, amire a támogatások utalhatók: OTP Zala megyei Igazgatóságánál vezetett 11749008-20194138