Kistérségi kapcsolatok

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása

Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás 1996-ban alakult, 17 település alapította. A társulás vezetője Köcse Tibor Nagypáli polgármestere. Jelenleg Nagypáli Önkormányzata ad helyet a társulás irodájának. A társulásban résztvevő önkormányzatok száma folyamatosan gyarapodik, számuk jelenleg 18.

Az egervári társulás munkájának erősségét a lakosság aktivizálására alapozott közösségi programok szervezése adja, amellyel sikeresen alapozták meg a kistérségi programjaikat: 
- Kistérségi közösségi rendezvények szervezése (kulturális találkozók, térségi vásár, borverseny, környezetvédelmi nap stb.)
- A térségi kiadvány és a térségi hírlap megjelentetése
- A kisiskolák közötti együttműködések kialakítása
- Magyarország első almaútjának életre hívása

Zala megyében ez a kistérség indította el először az évenként megrendezésre kerülő kistérségi kulturális találkozót, amely tömegeket vonzott egy-egy programra. A találkozók mindig más helyszínen kerülnek megrendezésre, ahol a vendéglátó település a fő szervező és a házigazda. A programok megszervezésének legnagyobb eredményévé vált, hogy a térségben működő civil szervezetek egymásra találtak, erősíteni tudták a lakossági és önkormányzati kapcsolatokat, hogy segíteni tudták a térség hagyományainak feltárását, és hozzájárultak a térség megismertetéséhez. A rendezvények továbbá új kezdeményezéseket hívtak életre. Pl. térségi bornap megszervezése, térségi vásár elindítása, az ifjúsági természetjáró túraverseny és főző verseny-, környezetvédelmi nap szervezése. A kulturális találkozók sikere megalapozta a további kezdeményezéseket. Az évenként Egerváron megrendezésre kerülő Kistérségi Vásár teret ad és lehetőséget teremt a térség vállalkozóinak bemutatására. A vásár egyediségét az adja, hogy a kiállítás nem lép túl a térség keretein, nem próbálja lemásolni a "nagyvásárokat", hanem arra törekszik, hogy a térségben élő vállalkozóknak adjon bemutatkozási lehetőséget, a helyi hagyományokat ápolja, a helyi lehetőségeket ismertesse meg a vendégekkel, és mindezt a helyi emberekkel szervezi meg.

A megyében elsőként itt alakult meg az iskolaszövetség, amelyet öt iskola hozott létre. A szövetség célja a minőségi oktatás fejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, közös pályázatok benyújtása, egyedi programok indítása, a működés feltételeinek biztosítása. A társulás másik példaértékű programját a kiadványok és a térségi újság rendszeres megjelentetése adja. 2001-ben jelent meg először az "Észak- Nyugat Zala" néven indított térségi újság, amelynek havonta megjelenő példányszámai minden háztartásba eljutnak. Az újság népszerűsége hozzájárul ahhoz, hogy a térségben élő emberek információhoz jussanak, hogy megismerjék a kistérség programjait, és tájékozódjanak a tervekről. A kistérség kezdeményezésére jött létre 2001. májusában a VAS-ZALAI ALMAÚT EGYESÜLET, amely kialakította az ország első almaútját. Az almaút program lehetőséget teremt a térségben dolgozó gazdasági termelők, falusi vendéglátásban dolgozók, civil szerveztek és önkormányzatok programszerű együttmű ködésére, a partnerségi kapcsolatok kialakítására.

A társulás weboldalát az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:
( Link: www.eszaknyugatzala.hu )