-

Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Közérdekű adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami  irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

  

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

 

 

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

2011. évi CVII. törvény

a közbeszerzésekről

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

a közbeszerzésekről

Egervár Község önkormányzati

Képviselő-testületének 4/2003.(V.1.) számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott hatályos rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://njt.hu
A keresőben Zala Vármegyét és Egervár települést kiválasztva megjelennek a rendeletek, vagy használhatja a tárgyszavas keresőt is.)

 

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének (hatályos) rendeletei:
 

» Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019.évi illetményalapjáról szóló 3/2019.(IV.05.)  rendelet

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 8/2020.(XI.09.) önkormányzati rendelet

» A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata, a 4/2011(IV.10.) önkormányzati rendelet

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2017.(XI.16.) önkormányzati rendelet

 » A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2015.(VII.27.) rendelet 

 » Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

» Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 6/2014.(VI.10.) önkormányzati rendelet

» A helyi iparűzési adóról szóló 5/2011. (IV.10.) önkormányzati rendelet

» Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.10.) önkormányzati rendelet

» Talajterhelési díjról szóló 11/2004. (VII.01.) önkormányzati rendelet

» Idegenforgalmi adóról szóló 13/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelet

» A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2002. (XI.01.) önkormányzati  rendelet

» Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, az önkormányzati beszerzések rendjéről

» Állattartás helyi szabályairól szóló 13/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet

» Üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2008. (XI.01.) önkormányzati rendelet

» Lakáscélú támogatások helyi szabályairól szóló 4/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet

» Temetőkről és temetkezésről szóló 16/2000. XI.1.)  önkormányzati rendelet

» Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 14/2000. (IX.15.) önkormányzati rendelet

» Középületek fellobogózásáról szóló 15/2000. (X.01.) önkormányzati rendelet

» Közművelődésről szóló 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet

» Rendezési terv jóváhagyásáról szóló 15/2004.(XII.01.) önkormányzati rendelete

» Díszpolgári cím valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 3/1999. (III.15.) önkormányzati rendelet

» Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 18/2000.(XI.01.) önkormányzati rendelet

» A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 19/2000. (XII.28.) önkormányzati rendelet

» A Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló 9/2016.(IX.12.) önkormányzati rendelete

» A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2011.(VI.20.) önkormányzati rendelet

» Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
    szóló 10/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet

» Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet

» A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet

» Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(VII.04.) önkormányzati rendelet

» Helyi népszavazásról szóló 3/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet

» Partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet

» A településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet

» Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2018.(VII.03.) önkormányzati rendelet

 

Szerkezeti Terv

 

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete A helyi építési szabályzat megállapításáról (egységes szerkezet)

            1. melléklet

            2. melléklet

            1.függelék

            2. függelék

 

 

- Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete

- Az önkormányzat  2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

 

 

 

Hatályon kívül helyezett rendeletek:

 

- Településszerkezeti Terv

-A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet

            - 1. melléklet

                 -Egervár egységes belterület_SZT1

                 -Egervár egységes belterület SZT2

                -Egervár egységes belterület SZT3

 

              - 2. melléklet- Egységes külterületi Szab. Terv

 

 

» Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

» Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

- Településszerkezeti Terv

-A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet

            - 1. melléklet a 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

                 -Egervár egységes belterület_SZT1

                 -Egervár egységes belterület SZT2

                -Egervár egységes belterület SZT3

              - 2. melléklet a 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

 

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2019.(X.11.) önkormányzati rendelet

» Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

» A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet

          - 1. melléklet a 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

                 -Egervár egységes belterület_SZT1

                 -Egervár egységes belterület SZT2

                -Egervár egységes belterület SZT3

          - 2. melléklet a 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

» A településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet

» Közművelődésről szóló 8/1999. (XI.01.) önkormányzati rendelet

» Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

» Egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2011. (V.5.) számú rendelet

» Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2003. (VI.01.) számú rendelet

» Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2007. (III.01.) számú rendelet

» A Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól valamint szociális és kegyeleti támogatásairól  szóló 12/2001.(X.31.) számú rendelete

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2015.(XI.16.) számú rendelet

» Hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat  létesítése engedélyezésének szabályairól szóló 2/2017.(III.10,) számú rendelet

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 14/2016.(XII.02.) számú rendelet

 » Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

  » A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 14/2012.(XI.30.) számú rendelet

a) melléklet
  a) és 3. sz. melléklet egységes szerkezetben (2)
  a) és 3. sz. melléklet egységes szerkezetben (3)
  b) melléklet      c) 1. sz. melléklet      d) 2. sz. melléklet      e) 3. sz. melléklet

» A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata, a 4/2011(IV.10.) önkormányzati rendelet

» Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 12/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet

» Vagyonrendelet 11/2003.(X.20.) önkormányzati rendelet

 

 

Költségvetések:

2023. év

- Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2020. év

- Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

- Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Egervár Község Polgármestere által hozott 6/2020.(VII.15.) polgármesteri rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

- Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(XI.09.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

- Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Egervár Község Polgármestere által hozott 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelet az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.év

- Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

- Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2019.(V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2018.év

- Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3/2018.(III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

- Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

2017.év

- Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

- Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

 

 

Zárszámadások

2012.év: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mellékletek

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előterjesztés

Mellékletek

2011.év: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előterjesztés az Önkormányzat 2011. III. negyedévi beszámolójához

Mellékletek

2010. év: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előterjesztés az Önkormányzat 2010. III. negyedévi beszámolójához

Mellékletek

 

 

 


Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar