-

Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Közérdekű adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköreA közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami  irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

-Magyarország Alaptörvénye

-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény

-a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény

-az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

-a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény

-az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2023.(V.1.) önkormányzati rendelete

-az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

-a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)

-a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.)

-a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

-a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

-a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

-az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

-az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

-a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend elérhetősége:

https://njt.hu/

 

 Az önkormányzat önként vállalat feladatai különösen:

a) A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott önkéntes feladatvállalás útján nyújtott ellátások biztosítása;

b) lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a lakáshoz jutás támogatása,

c) külön önkormányzati határozat alapján a felsőoktatásban tanulók támogatása,

d) külön önkormányzati rendelet és határozat alapján intézmények, egyesületek, alapítványok civil szervezetek stb. támogatása,

e) külön önkormányzati határozat alapján újszülöttek támogatása,

f) külön önkormányzati rendelet és határozat alapján kitüntető címek adományozása,

g) külön önkormányzati rendelet alapján gondoskodás a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről,

h) külön önkormányzati rendelet alapján gondoskodás az épített környezet helyi védelméről,

i) a településfejlesztés keretében önkormányzati határozatokban és a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati beruházások megvalósítása.

j) önkormányzati határozat alapján Nádasdy-Széchenyi Várkastély vagyonkezelése,

k) külön önkormányzati rendelet alapján szociális célú tüzifajuttatás biztosítása.

 

 


Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar