-

Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Pályázatok

Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár, Csatár és Lakhegy településeken (TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004)Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár, Csatár és Lakhegy településeken (TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004)

CIVIL KALENDÁRIUM

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004

Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár, Csatár és Lakhegy településeken

 

Sajtóközlemény             

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004

Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár, Csatár és Lakhegy településeken

 

Egervár Község Önkormányzata a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága  által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004 kódszámú Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár, Csatár és Lakhegy településeken című pályázattal 35.654.849,- Ft 100%-os támogatásban részesült.

 

A konzorcium vezetője: Egervár Község Önkormányzata. Konzorciumi tagok: Csatár Község Önkormányzata és Lakhegy Község Önkormányzata. A települések évek óta számos területen együttműködnek egymással: Egervár és Lakhegy település határos egymással, a három település ugyanahhoz a közös hivatalhoz tartozik, kulturális kapcsolatok, egymás rendezvényeinek kölcsönös látogatása.

Egervár, Csatár és Lakhegy önkormányzatának célja, hogy megerősítse a közösségi szerepvállalást, fejlessze a közösségi kezdeményező- és cselekvőképességet, magukat az érintetteket is bevonja a problémák feltárásába és megoldásába. Magyarország kis településeinek túlnyomó részét sújtja az elvándorlás és az elöregedés problémája, ennek a tendenciának a megállítása, sőt lehetőség szerinti megfordítása a falvak túlélésének záloga. Ehhez élhető környezetet kell teremteni, ennek pedig fontos része az erős, összetartó, nagyfokú önállósággal bíró közösségek létrehozása. Jelen projekt célja, hogy a helyi közösséget fejlessze. Ennek érdekében a helyi lakosság minden korosztályát szeretnénk bevonni a megvalósításra kerülő programokba.

A megvalósítandó célok: A helyi kötődés és identitástudat megerősítése, a társadalmi önszerveződés elősegítése, közösségfejlesztő szakemberek bevonása a projektbe, az érdekképviselet és érdekérvényesítés támogatása, az önkormányzatok és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése, társadalmi szolidaritás és együttműködés elősegítése, az állandó rendezvények folytatása. A helyi igények alátámasztására becsatolunk 8 db helyi intézmény, szervezet által adott, a projekt szükségességét indokló, támogató javaslatot.. A projekt vidéki térségben valósul meg, így segít a területi különbségek kiegyenlítésében, jelentős esélyegyenlőségi hatása van. Hozzájárul a vidéki lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáféréséhez. A pályázók vállalják, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási ideje alatt a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe veszik és érvényesítik. A projekthez kapcsolódó beszerzések során nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelmi szempontokra (1. természeti erőforrások megőrzése, beleértve anyagtakarékosság, energiatakarékosság, és megújuló energiaforrások használata azok megújulási kapacitásain belül; 2. természetes térszerkezet megőrzése; 3. károsodások elkerülése), valamint a beszerzés környezetkímélő szempontjait tudatosítja.

Mivel a tevékenységek eredményei hosszú távon jelentkeznek, a projekt a hosszú távú stratégiát és tervezést, valamint a módszerek és eszközök folyamatos megújítását igényli a pályázóktól. A program eredményeinek hasznosulása érdekében rendszeres szakmai konzultációkat tartunk, adatokat gyűjtünk és statisztikákat vezetünk, amelyek segítenek alakítani, formálni a következő évek programjait. Így biztosítjuk a visszacsatolást, amely hozzájárul a felhívás céljainak hosszútávú megvalósulásához.

 

A projekt várható befejezése: 2023.09.15.

 

További információ:

Egervár, Lakhegy, Csatár Község Önkormányzata

Telefon: +36-92/564-013

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

 

 

 

 


Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar