-

Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Közérdekű adatok

3.3 MűködésFoglalkoztatottak

Egervár Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma összesen: 30fő.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi teljesített létszám előirányzata
   ( Fő )
  Közös Önkormányzati Hivatal Egervári Óvoda Önkormányzat  Létszám előirányzat összesen:
Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó 8       1   9 0
Óvoda pedagógus      5 1     5 1
Egyéb szakalkalmazott      2 1 1   3 1
Fizikai dolgozó         5   5 0
Közfoglalkoztatottak          6   6 0
Változás              0 0
Összesen:  8 0 7 2 13 0 28 2

 

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, célja, összege és a program megvalósítási helye.

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2020. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2019. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2018. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2017. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2016. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2015. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2014. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2014. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2013. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2012. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2011. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2010. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjei - 2008. év

Egervár Község Önkormányzata által nyújtott működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettei - 2009. évSzerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama.

Egervár Község Önkormányzatának a nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek közzététele

Egervár Község Önkormányzata szerződéseinek közzététele 2012. január 1-től

 

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai,
az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Feltöltés alatt...

 

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

Egyéb kifizetés nem történt.

 

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása / Napenergia hasznosítása Egervár Község Önkormányzat intézményeinél

 

Közbeszerzések

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

Közbeszerzési tervek:

- Egervár Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve

- Egervár Község Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve

- Egervár Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve
- Egervár Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve
- Egervár Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve
- Egervár Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve
- Egervár Község Önkormányzatának 2011. évi módosított közbeszerzési terve
- Egervár Község Önkormányzatának 2010. évi módosított közbeszerzési terve
- Egervár Község Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési terve

 

Közbeszerzési Szabályzat:

Közbeszerzési szabályzat - 2018. június 27. naptól hatályos

Közbeszerzési Szabályzat - hatályon kívül helyezve

 

Közbeszerzési felhívások

Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron" (TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025) című nyertes pályázat:

"Ajánlattételi dokumentáció: "Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron" a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 kódszámú projekt keretében

- Közbeszerzési dokumentum

Továbbá ezúton is tájékoztatom Ajánlatkérőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok, az ajánlati felhívás korlátlanul, teljeskörűen és térítésmentesen hozzáférhetők a Közbeszerzési Hatóság honlapján, a Közbeszerzési Adatbázis felületen(http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:54:4253134772182574::NO:::)

- Bontási jegyzőkönyv

- Nyilatkozat ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőkről

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Vállalkozási szerződés

 

"Egészségház fejlesztése Egerváron" (TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00013) című nyertes pályázat:

Ajánlattételi dokumentáció: "Egészségház fejlesztése Egerváron" a TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00013 kódszámú projekt keretében

- Közbeszerzési dokumentum

Továbbá ezúton is tájékoztatom Ajánlatkérőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok, az ajánlati felhívás korlátlanul, teljeskörűen és térítésmentesen hozzáférhetők a Közbeszerzési Hatóság honlapján, a Közbeszerzési Adatbázis felületen (http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:54:2527593637200387::NO:::)

- Bontási jegyzőkönyv

- Nyilatkozat ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőkről

- Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

- Vállalkozási szerződés

 

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése Egerváron" (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1037) című nyertes pályázat:

- Ajánlattételi dokumentáció. "Informatikai infrastruktúra fejlesztése Egervár Község Önkormányzat Iskoláinál" 2011.04.08.
(Informatikai eszközök szállítása és beüzemelése, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátása a TIOP 1.1.1-07/1-2008-1037 projekt keretében.)

- Összegzés, kísérő. 2011.05.11.

- Összegzés az ajánlatok elbíráslásáról. 2011.05.11.

- Szállítási szerződés - Zalaszám Informatika Kft. 2011.05.30.
-
Szállítási szerződés - PROCOMP Kft. 2011.05.30.

 

"Egervár 19 db. építési telek és az 1/34 hrsz-ú út kialakításának munkái"  című nyertes pályázat:

- Ajánlattételi felhívás "Egervár 19 db építési telek és az 1/34 hrsz-ú út kialakításának kivitelezési munkái" 2010.03.23.

- Összegzés az ajánlatok elbírálásáról. 2010.05.25.

- Tájékoztatás az eljárás eredményéről. 2010.05.25.
-
Vállalkozási szerződés. 2010.05.25.

Egervári László Általános Iskola felújítási munkái

- Egervári László Általános Iskola felújítási munkái tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása. 2010.03.14.

- Tájékoztatás az eljárás eredményéről. 2010.04.28.
-
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról az Egervári László Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, és akadálymentesítése vonatkozásában. 2010.04.19.
-
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Egervári László Általános Iskola fűtéskorszerűsítése rész vonatkozásában. 2010.04.19.

TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázati program:

- Ajánlattételi felhívás a TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázati program megvalósításához kapcsolódó közoktatási képzési, tanácsadói illetve egyéb szakmai szolgáltatások nyújtására 2009.08.03.

- Összegzés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásról 2009.08.07.
-
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2009.10.03.
-
Vállalkozási szerződés 2009.10.03.

 

Éves statisztikai összegzések

- Éves statisztikai összegzés 2017.évről

- Éves statisztikai összegzés 2016.évről

- Éves statisztikai összegzés 2012.évről

- Éves statisztikai összegzés 2011.évről

- Éves statisztikai összegzés 2010.évről

 

 


Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar