-

Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Önkormányzat

Egervár Község ÖnkormányzataEgervár Község Önkormányzata

A polgármester főállásban látja el megbízatását.
A polgármester irodája, mely egyben az önkormányzat hivatali helyisége is, Egervár Vár u. 2. szám alatt található. 

A polgármester munkaideje: heti 40 óra
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfői napon: 14:00 órától 16:00 óráig
Csütörtöki napon: 8:00 órától 12:00 óráig

Telefon: 06-92/564-013
Polgármester telefonszáma: 06-30/335-47-40

E-mail : polgarmester@egervar.hu

(Kérjük a tisztelt látogatókat, hogy üzleti jellegű ajánlatokat kizárólag e-mailban küldjenek.)

Az ügyfélfogadási idő nincs korlátozva, hivatali munkaidőben a polgármester bármikor megkereshető.

 

 

 

 

 

 

A polgármester munkáltatója Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
A foglalkoztatásával kapcsolatos iratok, dokumentumok aláírására a képviselő-testület döntését követően az alpolgármester jogosult.

A képviselő testület tagjai

Név

Foglalkozás Cím
Gyerkó Gábor polgármester 8913 Egervár, Ady utca 28. 
Kálmán István alpolgármester 8913 Egervár, Széchenyi F. út 11.
Déri László képviselő 8913 Egervár, Nádasdy u. 16.  
Győri József képviselő 8913 Egervár, Temető u. 13.
Gángó Károly képviselő 8913 Egervár, Ady u. 40. 
Korbuly Kálmán képviselő 8913 Egervár, Széchenyi F. út 81
Tóth András képviselő  8913 Egervár, Szabadság u. 2/A

 

 

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének (hatályos) rendeletei:
 

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (X.11) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

» Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019.évi illetményalapjáról szóló 3/2019.(IV.05.)  rendelet

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 8/2020.(XI.09.) önkormányzati rendelet

» A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata, a 4/2011(IV.10.) önkormányzati rendelet

» A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2017.(XI.16.) önkormányzati rendelet

» A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2015.(VII.27.) rendelet

» Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

» Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 6/2014.(VI.10.) önkormányzati rendelet

» A helyi iparűzési adóról szóló 5/2011. (IV.10.) önkormányzati rendelet

» Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.10.) önkormányzati rendelet

» Talajterhelési díjról szóló 11/2004. (VII.01.) önkormányzati rendelet

» Idegenforgalmi adóról szóló 13/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelet

» A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2002. (XI.01.) önkormányzati  rendelet

» Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(VII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, az önkormányzati beszerzések rendjéről

» Állattartás helyi szabályairól szóló 13/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet

» Üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2008. (XI.01.) önkormányzati rendelet

» Lakáscélú támogatások helyi szabályairól szóló 4/2000. (III.20.) önkormányzati rendelet

» Temetőkről és temetkezésről szóló 16/2000. XI.1.)  önkormányzati rendelet

» Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 14/2000. (IX.15.) önkormányzati rendelet

» Középületek fellobogózásáról szóló 15/2000. (X.01.) önkormányzati rendelet

» Közművelődésről szóló 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet

» Rendezési terv jóváhagyásáról szóló 15/2004.(XII.01.) önkormányzati rendelete

» Díszpolgári cím valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 3/1999. (III.15.) önkormányzati rendelet

» Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 18/2000.(XI.01.) önkormányzati rendelet

» A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 19/2000. (XII.28.) önkormányzati rendelet

» A Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szóló 9/2016.(IX.12.) önkormányzati rendelete

» A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2011.(VI.20.) önkormányzati rendelet

» Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
    szóló 10/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet

» Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet

» A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet

» Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(VII.04.) önkormányzati rendelet

» Helyi népszavazásról szóló 3/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet

» Partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet

» A településkép védelméről szóló 12/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet

» Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2018.(VII.03.) önkormányzati rendelet

 

- Településszerkezeti Terv

-A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet

            - 1. melléklet

                 -Egervár egységes belterület_SZT1

                 -Egervár egységes belterület SZT2

                -Egervár egységes belterület SZT3

 

              - 2. melléklet- Egységes külterületi Szab. Terv

 


Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar