Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon: +36-92/564-013
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu


Önkormányzat

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

1. A Hivatal megnevezése: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

2. A Hivatal székhelye: 8913 Egervár, Vár u. 2.
    Vezetője   : Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
    Elérhetősége: +36 30/266-1270

3. A Hivatal teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A Hivatalt Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati Képviselőtestületei által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.

5. A Közös Hivatal elérhetősége: 
    Tel.: 92/ 564 013+36 (30) 821-4561;
    Fax: 92/ 564 014

    e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

 

Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői:

 

Név

Beosztás

Feladatok

Elérhetőség

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

jegyző

Hivatal vezetői teendőinek ellátása.

A feladatkörébe tartozó önkormányzatok ügyeinek intézése.

Testületi ülések előkészítése, rendeletalkotási feladatok ellátása.

Hagyatéki ügyek intézése.

Anyakönyvi ügyek.

Kereskedelmi ügyek.

Birtokvédelmi ügyek.

Tel.: 92/564 013
Fax: 92/564 014

Tel.: +36 (30) 266 1270

skype: egervarjegyzo
e-mail: jegyzo@egervar.hu
kozoshivatal@egervar.hu

Vörösné Virág Ilona Bernadett

igazgatási ügyintéző

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartás.

Szálláshely üzemeltetés.

Mezőgazdasági igazgatás.

Szociális igazgatás.

Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok.

Hagyatéki eljárás.

Anyakönyvi igazgatás.

Tel.: 92/564 013
Fax: 92/564 014

e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Vincze-Heri Anita

pénzügyi ügyintéző

Csatár és az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: az önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.

A csatári ügyfélszolgálati iroda ügyviteli és ügyfélszolgálati feladatainak ellátása.

Tel.: 92/695 605, 92/ 695 605

skype: vhanita79
e-mail: vincze-heri.anita@egervar.hu

csatar@tolna.net

Horváth József

adóügyi ügyintéző

 Helyi adózással, gépjárműadózással, köztartozásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartása, végrehajtása.


Adó- és értékbizonyítványok kiállítása.


Munkaügyi feladatok ellátása.

Utalások teljesítése.

Tel.: 92/564 013
Fax: 92/564 014

skype: egervarado
e-mail: horvath.jozsef@egervar.hu

Tischler Istvánné

pénzügyi ügyintéző

Lakhegy község könyvelési feladatai,
  az önkormányzat költségvetésével
  kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása
Képviselő-testületek üléseinek
  pénzügyi előkészítése.

Nem rendszeres kifizetések számfejtése
  és lejelentése.

Tel.: 92/564 013
Fax: 92/564 014

e-mail: tischler.istvanne@egervar.hu

Péntek Gabriella

műszaki ügyintéző

Önkormányzatok működésével,  üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok.

Önkormányzati beruházások, fejlesztések, pályázatok előkészítése.

Polgári védelem, munkavédelem.

Telepengedélyezési eljárás.

Parlagfű mentesítéssel kapcsolatos feladatok.

Köztisztasággal kapcsolatos feladatok.

Tel.: 92/564 013
Fax: 92/564 014

skype: egervarmuszaki
e-mail: pentek.gabi@egervar.hu

Szalai Veronika

igazgatási ügyintéző

Önkormányzatok képviselő-testületei,
  a bizottságok tevékenységével,
  üléseik előkészítésével kapcsolatos
  adminisztratív és egyéb jellegű feladatok.
Jegyzőkönyvek összeállításáról, a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül határidőre történő elküldéséről gondoskodik.

Civil szervezetek önkormányzati támogatásával kapcsolatos feladatok. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok.

A hivatal munkavállalói, valamint az önkormányzatok alkalmazottai vonatkozásában a szabadságok nyilvántartása.

Termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának szabályairól szóló kormányrendeletben írt feladatok ellátása.

Házipénztárokkal kapcsolatos
  pénzügyi feladatok ellátása.

Iktatási, irattározási és
  ügyiratkezelési feladatok ellátása.

Tel: 92/564 013
Fax: 92/564 014

skype: egervarugykezelo
e-mail: szalai.veronikal@egervar.hu

Mátyásné Hajdu Brigitta

pénzügyi ügyintéző

Egervár község könyvelési feladatai,
  az önkormányzat költségvetésével
  kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.


Képviselő-testületek üléseinek
  pénzügyi előkészítése.

 

Tel.: 92/564 013
Fax: 92/564 014

skype: egervarpenzugy
e-mail: hajdu.brigitta@egervar.hu

 

dr. Horváth-Zóka Tímea

önkormányzati referens

Óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázatkészítés, és az ahhoz kapcsolódó elszámolások készítése.

A lakhegyi ügyfélszolgálati iroda ügyviteli  és ügyfélszolgálati feladatainak ellátása.

Közmunkaprogramokkal, kulturális közfoglalkoztatással, nyári diákmunkával  kapcsolatos feladatok ellátása.

Lakhegy képviselő-testületi üléseinek  előkészítése, azokon jegyzőkönyvvezetés.

Birtokvédelmi ügyek.

Munkaügyi feladatok ellátása.

 

Tel.: 92/564 013, 92/357 891
Fax: 92/564 014
e-mail:horvathzoka.timea@egervar.hu

 

 

 
Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar