Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon: 0692/564-013
Mobil: +36(30)3354740
E-mail: polgarmester@egervar.hu


Önkormányzat

Veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezések

Veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezések

 

Tisztelt Lakosság!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fenti jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket Egervár Község polgármestereként meghozott döntéseimről.


                                                                 Gyerkó Gábor polgármester

 

 

Polgármesteri határozatok:

13/2020.(III.18.) számú határozat a bölcsődei, óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

19/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni Tagintézmény átszervezésének véleményezéséről

20/2020.(III.25.) számú határozat a Közétkeztetési feladat pályáztatásáról

21/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári 48/3 hrsz. alatt lévő ingatlanon közösségi tér létrehozása tárgyban lefolytatott pályázati eljárásról

22/2020.(III.25.) számú határozat pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszközök" című alprogramra

23/2020.(III.25.) számú határozata, Pályázat benyújtása Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogram pályázati felhívására

24/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári Óvoda csoportszámának meghatározásáról

25/2020.(III.25.) számú határozat Németh Attila egervári lakos közterülethasználati díjfizetés alóli mentesítés iránti kérelméről

26/2020.(III.25.) számú határozat Ingatlanfelajánlásról döntéshozatal

38/2020.(IV.09.) számú határozata Államháztartáson kívül átadott pénzeszköz felhasználása, támogatás nyújtása

39/2020.(IV.21.) számú határozata Egervár 48/3 hrsz alatt lévő ingatlanon közösségi tér létrehozása tárgyban lefolytatott pályázati eljárásról

41/2020.(V.09.) számú határozata a partnerségi egyeztetés lezárásáról döntéshozatal

42/2020.(V.12.) számú határozat a Lakhegy 532 hrsz-ú ingatlanon vízelvezetési szorgalmi jog alapítása ügyében

43/2020.(V.14.) számú határozat Egervár Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervéről

46/2020.(V.20.) számú határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan, továbbá a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2019.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 
Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar