Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Önkormányzat

Veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezések

Veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezések

 

Tisztelt Lakosság!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fenti jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket Egervár Község polgármestereként meghozott döntéseimről.


                                                                 Gyerkó Gábor polgármester

 

Polgármesteri rendelet:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Egervár Község Polgármestere által hozott 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelet az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Polgármesteri határozatok:

13/2020.(III.18.) számú határozat a bölcsődei, óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

19/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni Tagintézmény átszervezésének véleményezéséről

20/2020.(III.25.) számú határozat a Közétkeztetési feladat pályáztatásáról

21/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári 48/3 hrsz. alatt lévő ingatlanon közösségi tér létrehozása tárgyban lefolytatott pályázati eljárásról

22/2020.(III.25.) számú határozat pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszközök" című alprogramra

23/2020.(III.25.) számú határozata, Pályázat benyújtása Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogram pályázati felhívására

24/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári Óvoda csoportszámának meghatározásáról

25/2020.(III.25.) számú határozat Németh Attila egervári lakos közterülethasználati díjfizetés alóli mentesítés iránti kérelméről

26/2020.(III.25.) számú határozat Ingatlanfelajánlásról döntéshozatal

38/2020.(IV.09.) számú határozata Államháztartáson kívül átadott pénzeszköz felhasználása, támogatás nyújtása

39/2020.(IV.21.) számú határozata Egervár 48/3 hrsz alatt lévő ingatlanon közösségi tér létrehozása tárgyban lefolytatott pályázati eljárásról

41/2020.(V.09.) számú határozata a partnerségi egyeztetés lezárásáról döntéshozatal

42/2020.(V.12.) számú határozat a Lakhegy 532 hrsz-ú ingatlanon vízelvezetési szorgalmi jog alapítása ügyében

43/2020.(V.14.) számú határozat Egervár Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervéről

46/2020.(V.20.) számú határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan, továbbá a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2019.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

47/2020.(V.21.) számú határozat az óvodai csoportok meghatározásáról

48/2020.(V.29.) számú határozat a közétkeztetés biztosítására érkezett árajánlat elbírálásáról

49/2020.(VI.05.) számú határozat a Mini bölcsőde önköltségszámítás és gondozási díj vonatkozásában

51/2020.(VI.08.) számú határozat Papp Zoltánné egyszerűsített foglalkoztatásáról

52/2020.(VI.16.) számú határozat közbeszerzési eljárás megindításáról

53/2020.(VI.10.) számú határozat a TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004 a helyi identitás és kohézió erősítése Egervár, Csatár és Lakhegy településen című pályázat keretében közösségfejlesztő témájú felnőttképzés oktatásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal

54/2020.(VI.15.) számú határozat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének III. módosításáról

55/2020.(VI.15.) számú határozat az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosításáról, és az iskolai étkeztetés költségének módosításáról

56/2020.(VI.16.) számú határozat az M9 gyorsforgalmi út Vasvár és Zalaegerszeg közötti egervári szakaszát érintően

59/2020.(VI.17.) számú határozat 2020. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylésének bejelentése

 

 

2020. november 3.napján kihirdetett veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések:

HATÁROZATOK:

107/2020.(XI.27.) számú polgármesteri határozat: GFT módosításának elfogadása

108/2020.(XII.01.) számú polgármesteri határozat: Helyi adórendeletek felülvizsgálata

    Előterjesztés

109/2020.(XII.02.) számú polgármesteri határozat: Társulási Megállapodás módosítása

110/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás

      Előterjesztés

111/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat: Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása

      Előterjesztés

112/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat: Tűzifa vásárlás

113/2020.(XII.17.) számú polgármesteri határozat: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

    HEP

 

      Előterjesztés
38/2021.(III.08.) számú polgármesteri határozat az Egervár, 1286 hrsz-ú ingatlan eladása
41/2021.(III.10.) számú polgármesteri határozat a Zalaegerszegi Tankerületi Központ tájékoztatása a 2021.évi átszervezéssel kapcsolatban
42/2021.(III.16.) számú polgármesteri határozat  az Államháztartáson kívül átadott pénzeszköz felhasználása, támogatás nyújtásáról
45/2021.(III.16.) számú polgármesteri határozat a Zalaegerszegi Tankerületi Központ tájékoztatása a 2021.évi átszervezéssel kapcsolatban
46/2021.(III.19.) számú polgármesteri határozat a 38/2021.(III.08) számú határozat visszavonása, továbbá az 1286 hrsz-ú ingatlan értékesítése
47/2021.(III.24.) számú polgármesteri határozat az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde szolgáltatási önköltség számítása 2021. évi tervezett költségvetési adatok alapján
49/2021.(III.26.) számú polgármesteri határozat a 33/2021.(II.24.) számú határozat módosítása
50/2021.(III.29.) számú polgármesteri határozat az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde vonatkozásában a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja és helyszíne
51/2021.(III.30.) számú polgármesteri határozat az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőn belüli elfogadása

 

 

RENDELETEK:

- Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 9/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

    Előterjesztés

 

- Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(XI.15.) önkormányzati rendelete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021.évi illetményalapjáról

   1 melléklet

   Előterjesztés

 

 

- 1/2021.(II.01.) önkormányzati rendelet Egervár Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előterjesztés

-A helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet

            - 1. melléklet

                 -Egervár egységes belterület_SZT1

                 -Egervár egységes belterület SZT2

                -Egervár egységes belterület SZT3

              - 2. melléklet- Egységes külterületi Szab. Terv

 

- Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

    Előterjesztés


 

- Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

      Előterjesztés

 

 
Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar