-

Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Pályázatok

Egervári Ipari terület fejlesztéseEgervári Ipari terület fejlesztése

"Egervári Ipari terület fejlesztése" (TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004) című nyertes pályázat

 

 • ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL
 •  
 • Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004
  Kedvezményezett: Egervár Község Önkormányzata
 • Támogatás összege: bruttó 84.836.233.- Ft
 • Egervár Község Önkormányzata a TOP-1.1.1-15 Ipari park fejlesztése projekt keretében kerül kialakításra, 4 db különálló ipari létesítmények elhelyezésére alkalmas terület. Az iparterületek
  megvalósítása az önkormányzat tulajdonában lévő területeken történik a megvételt követően.
  A fejlesztésnek klímakockázata nincs, Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére készült a fejlesztés.
  Egervár Község É-i részén, a 74. sz. főút – Egervár zártkerti ingatlanok (un.: Páli domb”) által határolt területen található.
  A stratégiai cél elérését segítő rövid távú célok:
  Munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, A beruházások részére területbiztosítás, további iparterületek kialakítása a szükséges közmű- és úthálózatok kiépítésével, A helyi vállalkozások megtartása, fejlesztéseik támogatása, Új technológiák megjelenítése
  A projekt célcsoportja:
  Egervár vállalkozásai és lakossága (közvetlen és közvetett módon egyaránt érintve).
  Az iparterületre betelepülő vállalkozások, a területen és a közvetlen környezetében működő meglévő vállalkozások, illetve ezek munkavállalói.
  A projekt tartalma:
  Egervár település külterületén található iparterület  alapinfrastruktúrájának fejlesztése.
  A területek magánszemélyek tulajdonában állnak, melyet az önkormányzat részben a projekt keretben, részben saját forrásból valósít meg.
  A telelpülések a közművek nélküli területet korábban mezőgazdasági területek voltak, de vállalkozások beköltözését és a helyi gazdaság erősítését tennék lehetővé a területen. A közművek
  kiépítése túl nagy terhet jelentene a vállalkozások számára, ezért az önkormányzat saját beruházás keretében pályázati forrásból kívánja megoldani. A Szükséges az infrastrukturális háttér kiépítés:
  meglévő út szilárd burkolattal történő ellátása, víz és forgalomtechnikai rendszer kiépítése és villamos energia ellátás biztosítása valamint a 74-es főt rácsatlakozásának biztosítása víz és
  forgalomirányítási rendszer biztosításával.
  Az új és korszerű infrastruktúra kedvező feltételeket biztosíthat a befektető számára.

 


Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar