-

Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Pályázatok

Magyar Falu ProgramMagyar Falu Program

Magyar Falu Program keretében nyertes pályázataink:

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar, és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Egervári óvodaudvar felújítása

Szerződött támogatás összege: 4.974.848,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Óvoda udvar" alprogramjának keretében Egervár Község Önkormányzata az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde udvarának fejlesztését kívánja megvalósítani új udvari játszóeszközök telepítésével

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.05.31.

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar, és közterületi játszótér fejlesztése (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Egervári óvodaudvar felújítása

Szerződött támogatás összege: 4.999.997,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Egervár Község Önkormányzata jelen pályázat keretében az óvoda régi kerítésének elbontását és az időközben kibővített terület köré új kerítés megépítését valósította meg.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.08.31.

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatellátáshoz szükséges bútorok beszerzése

Szerződött támogatás összege: 2.978.150,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatellátáshoz szükséges elavult bútorzat cseréje valósult meg a pályázati forrásból. A régi berendezési tárgyak sem az ÁNTSZ követelményeinek, sem pedig az adatvédelmi előírásoknak nem feleltek meg.

Kettő helyiségbe került új bútorcsalád, ezzel nem csak az előírásoknak feleltek meg, hanem az Egészségház magasabb színvonalon, modern berendezéssel fogadja a betegeket.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2019.12.31.

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (MFP-AEE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Egervári Fogorvosi rendelőbe eszköz beszerzése

Szerződött támogatás összege: 2.996.323,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Településünkön az egészségügyi alapellátás - a háziorvosi, fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás - egy épületben valósul meg, melyet a közelmúltban újított fel az önkormányzat. A fogorvosi ellátáshoz szükséges elavult eszközök cseréje valósult meg a jelen pályázati forrásból. Az Egészségház fogorvosi rendelője is magasabb színvonalon, modern eszközökkel fogadhatja a pácienseket, továbbá a fejlesztés eredményeként településünkön is egy, a városihoz hasonló minőségű fogorvosi ellátást tudnak biztosítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Munkagép beszerzése Egerváron

Szerződött támogatás összege: 14.999.997,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében Egervár Község Önkormányzatának tulajdonában vagy kezelésében levő belterületi utak, az ahhoz tartozó árkok, valamint a zöldfelületek karbantartásához, kezeléséhez 1 db fülkés traktor beszerzését valósították meg a hozzá kapcsolható árokásóval, hótolólappal és pótkocsival.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.05.31.

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és a helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi épületek felújítása Egerváron

Szerződött támogatás összege: 14.999.999,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében 2 régi közösségi célt szolgáló épület tetőfelújítását valósították meg, amelynek során az Egervár 2003/2 hrsz-ú ingatlanon lévő, műemlékvédelem alatt álló Széchenyi Borospince és a helyi védelem alatt álló Egervár, József A. út 76, 208 hrsz-ú Hagyományok háza tetőszerkezetének felújítási munkálatai valósulhattak meg.

A tetőszerkezet felújítási munkálatai megvédik az épületek állagát, megakadályozzák a további beázást, ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy közösségfejlesztő programok valósuljanak meg ezeken a

helyszíneken.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.07.31.

 

-  Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása (Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület pályázata, vissza nem térítendő támogatás összege: 6 000 000,-Ft)

 

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Egervár, Vár út kerékpárút építés

Szerződött támogatás összege: 39.999.999,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Az önkormányzat a Vár úton, a község központjától induló, a Nádasdy-Széchenyi Várkastély parkolója közötti szakaszon kétirányú, 2x1 haladósávos kerékpárút építését tervezi 2,4 m szélességgel. A tervezett kerékpárút hossza 511 m. A tervezett kerékpárút kialakításával igénybe vett területek: 40/1 hrsz-ú önkormányzati út, telekalakítás után létrejövő 02076/1 hrsz.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Felelős állattartás elősegítése (MFP-FAE/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Felelős állattartás elősegítése Egerváron

Szerződött támogatás összege: 213.892,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Egervár Község Önkormányzata jelen pályázat keretében segítséget kíván nyújtani Egervár község lakosságának a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A támogatás lehetővé teszi az ebek, macskák állatorvos által elvégzett ivartalaníttatását, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltását, valamint az ebek transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölését.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.30.

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése (MFP-AEE/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Egervári háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelőbe a feladatellátáshoz szükséges orvosi eszközök beszerzése

Szerződött támogatás összege: 1.999.998,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A háziorvosi, házi gyermekorvosi  feladatellátáshoz szükséges az új, modern, kor igényeinek megfelelő eszközök beszerzése, melyek hozzájárulnak a magasabb színvonalú, hatékonyabb alapellátás biztosításához. A pályázati támogatásból EKG készülék, vércukormérő, kattesy tábla 2 oszlopos, vizelet-analizátor, valamint az adminisztrációs munkák elvégzéséhez számítógép kerül beszerzésre.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.04.30.

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2021.)

Projekt címe (azonosító száma): Munkagép beszerzése Egerváron

Szerződött támogatás összege: 2.976.790,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében Egervár Község Önkormányzatának tulajdonában, kezelésében lévő belterületi utak, zöldfelületek karbantartásához, 1 db fűnyíró traktor beszerzését tervezzük.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.04.30. 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzése és közösségszervező bértámogatása (MFP-KEB/2021.)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségfejlesztő foglalkoztatása és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés Egerváron

Szerződött támogatás összege: 4.937.846,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Közösségi programok szervezése, hagyományőrzés, térségi kulturális programok támogatása, szabadidős tevékenységek elősegítése, a közösségfejlesztő programok megvalósításával, a helyi identitás és kohézió erősítése. A támogatásból beszerzésre kerül 75 db bankett szék, hangosításhoz szükséges eszközök, 1 db tv, 1 db hűtőszekrény. A projekt keretében lehetőség lesz 1 fő 8 órás közösségszervező foglalkoztatása 12 hónapra.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31. 

 

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/fejlesztése (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Egervár, József Attila út és Temető utca burkolat felújítása

Szerződött támogatás összege: 40.229.675,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Egervár, József Attila út és Temető utca burkolat felújítás, padkarendezés a 191 és 96 hrsz-ú ingatlanokon

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.

 

Kedvezményezett neve: Egervár Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése (MFP-ÖTIF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Egervár, 238 hrsz-en található temető keleti oldali kerítésének felújítása

Szerződött támogatás összege: 4.999.638,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Egervár, 238 hrsz-en található temető keleti oldali kerítésének felújítása

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.

 

Kedvezményezett neve: Egervári Sport Egyesület

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása (FCA-KP-1-2021)

Projekt címe (azonosító száma): Egervár, 239 hrsz-en található sportöltöző felújítása

Szerződött támogatás összege: 6.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Egervár, 239 hrsz-en található sportöltöző felújítása

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31. 


Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar