Adóügyek


- Tájékoztató az Egervár község önkormányzata által kezelt adók bankszámlaszámairól

- Kérelem- adóigazolás kiadása tárgyában

- Kérelem- túlfizetés visszautalása/átvezetése iránt

Helyi iparűzési adó: 

- 2017. évi Bevallás-a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén                        Elektronikusan: http://nav.gov.hu/data/cms431167/NAV_17hipa.jnlp

- 2016. évi Bevallás-a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén                     Elektronikusan: http://nav.gov.hu/data/cms431164/NAV_16hipa.jnlp

- 2015. évi Bevallás-a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

- 2014. évi Bevallás-a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

- 2013. évi Bevallás- a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén-

                         - Helyi iparűzési adó bejelentkezés és változásbejelentés

                         - Bevallás – a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

                         - Bevallás- a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

                         - De minimis - Nyilatkozat


Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról: 

- Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról

- Kérelem adófelfüggesztésre /lakás utáni építményadóban, magánszemélyek kommunális adójában/

- Megállapodás /adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról/

Idegenforgalmi adó:

                        - Nyilatkozat az idegenforgalmi adó mentesség jogcíméről

                        - Az idegenforgalmi adó nyilvántartása

                        - Bevallás idegenforgalmi adóról

Talajterhelési díj: 

- Bevallás Egervár Község helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

Termőföld bérbeadása: 

- Bérbeadó magánszemély bevallása

- Kifizető bevallása

Magánfőzés után fizetendő jövedéki adó: 

- Bevallás magánfőzésről

- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

- Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről


Vételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztéséhez: 

- Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

- 2/A. számú Pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

- Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

- Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

- 1. számú Pótlap tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

- 2/B. számú Pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

- Meghatalmazás

- NYILATKOZAT haszonbérlet esetén

- Közzétételi kérelmet benyújtó tulajdonostárs személyéről döntéshozatal

[0B]

Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar