Egyéb nyomtatványok


 

Nyilatkozat hagyatéki leltárhoz

 

Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési évre felvételt hirdet

-Bölcsődei felvételi kérelem

-Munkáltatói igazolás

 

- Kutak vízjogi üzemeltetési / fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok:

          - Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási   engedély iránti kérelem

          - Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedély iránti kérelem

          - A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 

Ebösszeíró adatlap

 

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez (Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez benyújtandó)

 

Kérelem közterület(ek) használatához

 

Javaslat a települési értéktárba történő felvételhez

 

- Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átiratásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához

 

- Kérelem vadkárbecslési eljárás lefolytatására

 Vételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztéséhez: 

- Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

- 2/A. számú Pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi


- 2/B. számú Pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

- Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

- Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

- 1. számú Pótlap tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

- Meghatalmazás

- NYILATKOZAT haszonbérlet esetén

- Közzétételi kérelmet benyújtó tulajdonostárs személyéről döntéshozatal

 

 

[0B]

Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar