-

Elérhetőségek

Egervár Község Önkormányzata

Cím: 8913 Egervár,
Vár u. 2.
Telefon:
06-92/564-013
Mobil:
+36-30/821-45-61
E-mail:
polgarmester@egervar.hu


Hírek

Bursa Hungarica 2024Bursa Hungarica 2024

 

 

Bursa Hungarica 2024 „A” típusú pályázati kiírás

Bursa Hungarica 2024 „B” típusú pályázati kiírás

 

A pályázat kötelező mellékletei:

a)         A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató a nem hitéleti képzést biztosító felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

b)         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

                                   1.sz.melléklet

 

c)         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles mellékelni:
Egervár Község Önkormányzatának a „Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről” elnevezésű szabályzatnak a 2. melléklete szerinti nyilatkozatot a közös háztartásban élők számáról.

                                  2.sz.melléklet

 

 


Vissza az előző oldalra!
Egervár Község Önkormányzata - Magyar